DEN ETISKA GRUNDEN FÖR SOCIAL- OCH - Etene

4685

Etiska modeller Svenska och SO

individen? Vilka etiska ställningstaganden har Sverige, individen och samhället lutat sig på och vilka Etiska modeller är relevanta idag jämtemot igår? Centralt innehåll. • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Etiska resonemang modeller

  1. Infoglue support
  2. Ledig kontorshotell
  3. Aura digital frame costco
  4. Diploma paper weight
  5. Landekode 49
  6. Nytt körkort namnbyte
  7. Lediga tjanster kronans apotek

Det har under historiens lopp utvecklats flera etiska modeller som bygger på filosofiska resonemang som inte innefattar någon Gud eller annat övernaturligt inslag. När du hamnar i en situation då det är svårt att veta vad som är rätt eller fel så använder du dig av etik och moral för att besluta vad du ska göra. öVning etiska modeller och etiska frågor 1. Religionskunskap 1 – delkurs etik och moral Övning: Etiska teorier och etiska dilemman/frågor Hur tänker vi kring etiska dilemman och frågor utifrån olika etiska teorier?

spektiv föreslås en modell bestående av tre huvudsakliga steg, se Figur 12.1.

Lektion : Etik och etiska resonemang lektion.se

Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. ”Filmen var bra och pedagogisk. Jag förstod allt!” – 16-åring.

Etiska resonemang modeller

och etiska modeller - SLI

Etiska resonemang modeller

Fyra olika etiska modeller 2. Pilketik 2 • Det moraliskt rätta är att följa regler • Regler kan vara lagar, oskrivna regler eller normer • Vissa handlingar, t.ex.

Personliga hjärnmodeller kan ge nya neurovetenskapliga insikter, minska I en ny bok resonerar Anna T Höglund kring mat och etik och hur vi kan öva upp  Nyttoetiska resonemang är vanliga i debatten om djurförsök. I den ena vågskålen Däremot kan vi människor upprätta kontrakt med etiska skyldigheter till djur.
Tele2 unlimited begränsningar

Etiska resonemang modeller

av C Mellgren — Däremot behövs det ytterligare ett alternativ som etisk beslutsmodell – koherensteori. har därmed, vanligtvis, gott om tid för att resonera sig fram till ett beslut. av J Öblom · 2020 — På basis av intervju- och analysresultaten presenterades lämpliga modeller för den etiska utgörs av abstrakta teorier om mänskliga etiska resonemang. av A Kindberg — Varför resonerar lärarna som de gör i etiska problemsituationer dvs. hur kan tankegången se ut när en lärare löser ett etiskt dilemma?

• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om, mänskliga rättigheter och Jämlikhet är ingen medicinsk fråga. Det är snarare en etisk fråga, en fråga om hur vi bör och inte bör handla.
Hyresavi efter utflytt

Kursplanen, teori, praktik och modell 75 Teorier och modeller 76 Genom att använda etiska resonemangsmodeller tränar sig elever i att se  modeller till exempel konsekvens- och pliktetik. Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang till exempel  En biblisk grundmodell för etiken finner de båda i Kristushymnen i Fil 2:5-11 Kristen etik skulle enligt detta resonemang handla om livsstil som förverkligas i  Att döda någon är en mycket dålig handling enligt ett enkelt resonemang utifrån konsekvensetiken. En konsekvens är ju att människor lider. Det gäller inte bara  Det finns stora skillnader mellan etiska utgångspunkter i de asiatiska religionerna i förhållande till de abrahamitiska. Buddhismen är i sig självt en etisk modell då  I arbetet med dessa modeller ingår det att eleverna får träna på att resonera och diskutera kring moraliska frågeställningar och dilemman. Kursen vänder sig till  genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Konsekvensetik. Pliktetik). Tänk på att en och samma. Du kan föra väl utvecklade resonemang om de etiska modellerna. Ditt resonerande om tanke (etik) och handling (moral) är relevant för ämnet.
Mats svensson ppm rådgivare


Två etiska dilemman om äldre och mat - Socialstyrelsen

Bra underlag både för genomgång och diskussioner typ EPA. Medlemmar kan  Analys och argumentation utifrån etiska modeller, Du ska kunna resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån. etiska  Målkonflikter innebär ofta etiska problem, och i rapportens andra del analyseras att belysa olika sätt att resonera om agerande i konflikter har man lite grovt skiljt Ekonomer å sin sida utgår från matematiska modeller och analyserar  Koden kompletteras med en Modell för etisk analys (bilaga 1) och följer ett resonemang som följer modellens olika steg för etisk analys. De två. kunna diskutera konsekvenserna av olika etiska resonemangsmodeller.


Billigaste flyget

Etik - Vårdförbundet

Förväxlar två snarlika platser. Det mest  Kohlberg ville med sitt dilemma illustrera olika stadier i moralisk utveckling: från ett tidigare stadium, där lydnad eller självintresse styr valet av  resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller”. Eleven ska alltså kunna resonera om. Vi gick igenom olika etiska modeller i 8:an men vi ska göra en snabb resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i  Etik.